انگلیسی
جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨
ورود به سایت شخصی

ایرج صدری                           

مرتبه علمی: مربی پایه 8

پست الکترونیکی : sadri_i@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

ردیف

عنوان

نام همایش و دانشگاه برگزارکننده

سال

1

مقایسه تغییرات الکترومایوگرافی عضلات دلتوئید و سینه ای بزرگ در حرکات پرس سینه

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه اصفهان- سخنرانی

1383

2

A comparison of EMG fluctuation of Deltoid and Pectoralis major mascles in Bench Press

9 Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi- Mugla- Turkey

2006

3

A comparison of EMG fluctuation of Deltoid and Pectoralis major mascles in Bench Press

5 European Sports Medicine Congress- Prague- Czech

2007

2

تاثیر دو فعالیت بیشینه هوازی و بی هوازی یک جلسه ای بر میزان LDL،HDL،CRPدانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد تبریز

همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان- پوستر

1388

3

تاثیر تمرین موضعی ایزومتریک بر درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان- پوستر

1388

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.