انگلیسی
پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨
ورود به سایت شخصی

ایرج صدری                           

مرتبه علمی: مربی پایه 8

پست الکترونیکی : sadri_i@yahoo.com

 

تحقیق و پژوهش

طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان

مسئولیت

محل اجرا

سال

1

بررسی رابطه بین سرسختی­روانشناختی با پذیرش اعتیاد در دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار

مجری

دانشگاه آزاد شبستر

1390

2

مقایسه خود انگاره بدنی، هیجان خواهی، عزت نفس و رضایت از زندگی ورزشکاران ورزش­های تیمی و انفرادی با غیر ورزشکاران در بین دانشجویان پسر

همکار

دانشگاه آزاد شبستر

1390

3

اثرات نوشیدنی های انرژی زا بر تعویق خستگی و بازیافت دانشجویان پسر ورزشکار

مجری

دانشگاه آزاد شبستر

1389

4

بررسي رابطه هویت فردی با عملکرد تحصیلی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

همکار

دانشگاه آزاد شبستر

1388

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.