انگلیسی
جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨
ورود به سایت شخصی

ایرج صدری                           

مرتبه علمی: مربی پایه 8

پست الکترونیکی : sadri_i@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

عمومی

دانشگاه تبریز

1378-1374

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

عمومی

دانشگاه گیلان

1383-1381

دکترای تخصصی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه تبریز

1397- 1393

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.